info[at]sl-legal.cz, (+420) 273 134 484CZ | EN

Služby

 

Duševní vlastnictví

 • tvorba, registrace a správa portfolií ochranných známek (národních, EU a mezinárodních) průmyslových vzorů
 • rešerše
 • zastupování ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO) – námitky, řízení o návrzích na zrušení a prohlášení neplatnosti
 • vymáhání práv duševního vlastnictví – zastupování v soudních sporech
 • ochrana před padělky a nedovolenými napodobeninami
 • doménové spory – před soudy, alternativní řešení
 • licenční smlouvy
 • právo nekalé soutěže – právní poradenství a zastupování v soudních sporech

Co pro Vás například můžeme udělat ...

Právo IT, e-commerce

 • právní poradenství v oblasti elektronického obchodu
 • doménové právo
 • ochrana osobních údajů na Internetu
 • poradenství v oblasti odpovědnosti poskytovatelů IT služeb

Co pro Vás například můžeme udělat ...

Obchodní právo

 • tvorba a revize obchodních kontraktů v češtině a angličtině
 • zakládání, změny a právní poměry obchodních společností
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zastupování v obchodních sporech

Co pro Vás například můžeme udělat ...

Občanské právo

 • tvorba a revize smluv
 • převody nemovitostí včetně advokátní úschovy
 • zastupování před soudy

Co pro Vás například můžeme udělat ...

Pracovní právo

 • tvorba a revize pracovních smluv
 • poradenství při změnách a ukončení pracovního poměru
 • tvorba a revize vnitřních dokumentů zaměstnavatele
 • zastupování v pracovněprávních sporech

Co pro Vás například můžeme udělat ...

Letecké právo

 • tvorba a revize kupních a leasingových smluv
 • registrace letadel v leteckém rejstříku 
 • zastupování ve sporech o náhradu za zrušení nebo zpoždění letu